It’s a beautiful day to save spines.

McKenzie Therapie

Mckenzie-diagnose en therapie houdt in dat aan de hand van een vraaggesprek en het klinisch onderzoek een patiënt wordt ingedeeld volgens een eigen classificatiemodel. Aan de hand daarvan wordt een therapie toegepast. De behandeling bestaat in het uitvoeren van oefeningen of mobilisaties die de patiënt dan thuis zelf moet verder zetten om de klachten op te lossen. Men probeert met een minimale interventie een zo goed mogelijk resultaat te bekomen en de zelfredzaamheid van de patiënt te optimaliseren. De verantwoordelijkheid ligt dus deels bij de patiënt. Daarnaast worden er ook houdings- en bewegingsadviezen gegeven voor thuis en op het werk om de genezing in de hand te werken en preventief te werk te gaan.

McKenzie therapie is een integrale aanpak van klachten van het bewegingsapparaat. De therapie is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde principes. Wanneer deze compleet opgevolgd worden, kan de behandeling zeer succesvol zijn.

Is deze methode nuttig voor mij?
Beantwoord volgende vragen met ‘ja’ of ‘neen’

 
 • Zijn er periodes op de dag dat u geen pijn heeft? Al is het maar 10 minuten?
 • Is de pijn beperkt tot gebieden boven uw knie of boven uw elleboog?
 • Heeft u meer dan één keer last gehad van lage rug- of nekpijn in de afgelopen maanden of jaren?
 • Verergerd uw pijn tijdens of direct na langdurig buigen of bukken; zoals bij het opmaken van een bed, stofzuigen, tuinieren, etc?
 • Heeft u meer pijn na een langere tijd zitten of tijdens het opstaan vanuit een zittende positie? Dat wil zeggen tijdens of na het tv-kijken of werken aan de computer?
 • Associeert u uw pijn met één bepaalde activiteit, maar bent u over het algemeen vrij van pijn wanneer u deze activiteit niet uitoefent?
 • Heeft u meer last als u inactief bent of gaat het niet beter als u actief bezig bent?
 • Neemt uw lage rugpijn af als u op de buik ligt? (Het is mogelijk dat u zich een minuutje slechter voelt voordat de pijn afneemt, in dat geval is het antwoord op deze vraag ja).
 • Neemt uw lage rugpijn af wanneer u wandelt?

Als u ja heeft geantwoord op meer dan 4 vragen, dan kan de McKenzie-methode u vooruithelpen. Als u ja heeft geantwoord op 3 of minder vragen, dan dringt u een gespecialiseerd onderzoek en behandeling zich op. In dat geval neemt u best even contact op met een therapeut opgeleid in de McKenzie-methode.

 

Heeft u één van de onderstaande klachten?

 
 • Ischias (Uitstralende pijn vanuit de rug naar één of beide benen)
 • Gewrichtspijn in de heupen of billen, schouders of bovenarmen
 • Moeite met buigen als gevolg van stijfheid of pijn in de onderrug
 • Pijn die begint in de rug of de nek en lijkt te verspreiden naar de billen of schouders
 • Wisselende tintelingen of gevoelloosheid in de voeten of handen
 • Zeurende pijn in de ellebogen of knieën, die niet verbeteren door een behandeling van deze gewrichten

Neem contact op met een MDT McKenzie-therapeut. Een dergelijke therapeut is opgeleid om alle gebieden van het bewegingsapparaat te beoordelen.
(Bron: https://be.mckenzieinstitute.org/patienten/is-het-op-mij-van-toepassing/)